Thời điểm vàng để gửi email

Chọn được thời điểm để gửi email sao cho có nhiều lượt click và xem nhất là cả một sự tính toán. Infographic dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi “Đâu là thời điểm thích hợp để gửi email?”

TheBestTime_Email-01TheBestTime_Email-02TheBestTime_Email-03TheBestTime_Email-04

Thời điểm nào là tốt nhất đối với bạn?